december 2017

  Ktosi raz povedal, že umenie robiť kompromisy sa v ničom neodrazí tak výrazne ako v manželstve a pri výbere nehnuteľnosti. Schopnosť robiť kompromisy je predpokladom    úspešnej kúpy pozemku . Nižšia cena pozemku často zvádza k ignorovaniu iných parametrov. Na prvom mieste z kritérií pri jeho výbere je lokalita.  Je